Services

Teambuilding

nl Wat wilt u bereiken met uw afdeling of met uw management?
Hoe breng je de theorie van de meeting tot leven?
Op grond van uitvoerig vooroverleg stellen we een afwisselend programma samen, met de juiste vertaalslag naar uw organisatie.
In teamverband communiceren is bij ons een combinatie van samen kijken, luisteren, actief en creatief bezig zijn!

en What goals are you aiming for with your department or your management team?
How to make the theoretical part of the meeting come alive? Based on extensive deliberations beforehand we will create a varied programme that suits your organisation. We turn team communication into a combination of looking, listening and being active and creative together.