Services

Culture

nl Event Design ontwikkelt en organiseert een breed scala aan programma’s met als basis kunsthistorie, muziek en cultureel erfgoed, waarbij culinaire aspecten en exclusieve, verborgen locaties een belangrijke rol spelen.
Een cultuurhistorisch programma biedt een originele, prikkelende kijk in het verleden, aangepast aan het seizoen of de actualiteit.


en Event Design develops and organises a wide range of programmes based on art history, music and cultural heritage where culinary aspects and exclusive, unknown venues play an important part.
A cultural heritage programme will offer an original, challenging look at the past, adapted to the season or to current events.